Cơ sở Sản xuất Ghế đá Hoàng Cúc Nhi

  • Địa chỉ: 43 Tam Bình, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
  • Điện thoại: 0906.612.908 
  • Email: ghedahcm@gmail.com
  • Website: www.ghedahcm.com